Log in (Mo-Fr 10-17)

Poppers Rush Ultra Strong 10ml

In stock > 10 pcs Transport options › Orders to 14:00, anticipated delivery: at your place on Wednesday 3. 3.
11.50 € Price with VAT
Product code: P19200
Warranty: 24 months

Related Products

Lelo antibakteriální čistící sprej

In stock, on Wednesday 3. 3. at your place
15.35 €

Compare

Zdravotnická pomůcka Aniball, Barva Tmavě růžová

In stock, on Wednesday 3. 3. at your place
76.88 €

Compare

New

EasyGlide Cleaning - 150 ml

In stock, on Wednesday 3. 3. at your place
15.35 €

Compare

New

AMSTERDAM ORIGINAL GOLD POPPERS 25ml

In stock, on Wednesday 3. 3. at your place
15.35 €

Compare

Fleshlight Antibacterial Spray 100ML

In stock, on Wednesday 3. 3. at your place
11.50 €

Compare

Lona disinfectant 130ml

In stock, on Wednesday 3. 3. at your place
11.50 €

Compare

Love Shower YOU2TOYS

In stock, on Wednesday 3. 3. at your place
15.35 €

Compare

Description and parameters Evaluation(0)
Poppers Rush Ultra Strong 10ml
Poppers Rush Ultra…
11.50 €

Product description

Super Rush originál s kuličkou. Jeden z nejsilnějších RUSH.  

  • výrobek obsahuje 10 ml
  • uchovávejte na chladném, dobře větraném místě
  • výrobek je velmi hořlavý, nepoužívejte blízko otevřeného ohně!
  • odstranit z dosahu dětí!
  • koupí tohoto produktu, potvrzujete, že jste starší 18 let.
  • tento produkt slouží jako čistič kůže, audio hlavy, video hlavy.
  • neslouží k přímé inhalaci!

Varování - Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně umyjte ruce. Při zasažení kůže: odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku vodou. Při požití: vypláchněte ústa. Při nadýchání: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v poloze usnadňující dýchání. Zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře. Skladujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte v chladu.

The product is included in categories

Hygiene supplies

View full description

Customer reviews

Nobody has rated the product yet

Submit a review