Log in (Mo-Fr 10-17)

Poppers Jungle Juice Platinum 24ml

In stock > 10 pcs Transport options › Orders to 7. 12. 12:00, anticipated delivery: at your place on Monday 12. 12.
11.50 € 9.50 € without VAT
Product code: P23294
Warranty: 36 months

Product description

Poppers Jungle Juice Platinum 24 ml.

Čističe kůže speciálně vyrobené pro péči a čištěním kožených oděvů sex-pomůcek a koženého příslušenství.

Platinum je vždy známkou kvality a silného účinku aroma.

 

Varování - Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně umyjte ruce. Při zasažení kůže: odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku vodou. Při požití: vypláchněte ústa. Při nadýchání: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v poloze usnadňující dýchání. Zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře. Skladujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte v chladu.

 

The product is included in categories

Poppers Hygiene Supplies

View full description

Customer reviews

Nobody has rated the product yet

Submit a review

Related Products

New

Poppers S Jungle Juice Platinum 10ml

In stock, on Monday 12. 12. at your place
11.50 €

Compare

Poppers IRON FIST 30 ml

In stock, on Monday 12. 12. at your place
15.35 €

Compare

New

Poppers FIST FUCK ULTRA STRONG smalll 10ml

In stock, on Monday 12. 12. at your place
11.50 €

Compare

New

CBD Poppers 10 ml

In stock, on Monday 12. 12. at your place
19.19 €

Compare

Discount -43%

Poppers XL Rush BlackLabel Ultra Strong 30ml

In stock, on Monday 12. 12. at your place
26.88 €
15.35 €

Compare

Poppers Gold Rush 3x10ml

In stock, on Monday 12. 12. at your place
18.81 €

Compare

Discount -44%

Poppers RUSH ULTRA STRONG big 30ml

In stock, on Monday 12. 12. at your place
34.58 €
19.19 €

Compare