Log in (Mo-Fr 10-17)

Poppers Jungle Juice Platinum 24ml

In stock > 10 pcs Orders to 1. 6. 10:00, anticipated delivery: at your place on Friday 2. 6.
11.50 € 9.50 € without VAT
Product code: P23294
Warranty: 36 months

Product description

Poppers Jungle Juice Platinum 24 ml.

Čističe kůže speciálně vyrobené pro péči a čištěním kožených oděvů sex-pomůcek a koženého příslušenství.

Platinum je vždy známkou kvality a silného účinku aroma.

 

Varování - Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně umyjte ruce. Při zasažení kůže: odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku vodou. Při požití: vypláchněte ústa. Při nadýchání: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v poloze usnadňující dýchání. Zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře. Skladujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte v chladu.

 

The product is included in categories

Poppers Hygiene Supplies

View full description

Customer reviews

Nobody has rated the product yet

Submit a review

Related Products

Poppers The Real Amsterdam big 30ml x 12ks

In stock, on Friday 2. 6. at your place
115.35 €

Compare

Poppers S Real Amsterdam 15ml

In stock, on Friday 2. 6. at your place
11.50 €

Compare

Poppers Locker Room AMSTERDAM SPECIAL 10ml

In stock, on Friday 2. 6. at your place
11.50 €

Compare

Poppers Juic'd Platinum 10ml

In stock, on Friday 2. 6. at your place
11.50 €

Compare

Discount -44%

Poppers RUSH ULTRA STRONG big 30ml

In stock, on Friday 2. 6. at your place
34.58 €
19.19 €

Compare

New

Poppers FIST FUCK ULTRA STRONG smalll 10ml

In stock, on Friday 2. 6. at your place
11.50 €

Compare

New

AMSTERDAM ORIGINAL GOLD POPPERS 25ml

In stock, on Friday 2. 6. at your place
9.58 €

Compare

Poppers ORGASMUS 9ml

In stock, on Friday 2. 6. at your place
11.50 €

Compare