Log in (Mo-Fr 10-17)

Poppers ORGASMUS 9ml

In stock > 10 pcs Orders to 2. 6. 10:00, anticipated delivery: at your place on Monday 5. 6.
11.50 € 9.50 € without VAT
Product code: P20477
Warranty: 24 months
Description and parameters Evaluation(0)
Poppers ORGASMUS 9ml
Poppers ORGASMUS 9ml
11.50 €

Product description

Orgazmus Poppers originál.

Obsahuje: Izopropyl Nitrite - CAS 541-42-4

výrobok obsahuje 10 ml
uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste
výrobok je veľmi horľavý, nepoužívajte blízko otvoreného ohňa!
odstrániť z dosahu detí!
kúpou tohto produktu, potvrdzujete, že ste starší ako 18 rokov.
tento produkt slúži ako čistič kože, audio hlavy, video hlavy.
neslúži k priamej inhalácii!

Varovanie - Nevdychujte. Horľavý. Chráňte pred otvoreným ohňom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nefajčite pri používaní tohto výrobku. V prípade požiaru: použite vodu na hasenie požiaru. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Nejedzte, nepite a nefajčite pri používaní tohto výrobku. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Používajte ochranné rukavice / odev / ochranné okuliare. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Pri zasiahnutí kože: odstráňte okamžite kontaminovaný odev a opláchnite pokožku vodou. Pri požití: vypláchnite ústa. Pri nadýchaní: preneste postihnutého na čerstvý vzduch a udržujte v polohe uľahčujúce dýchanie. Zavolajte lekára, ak sa necítite dobre. Skladujte v dobre vetranom priestore. Uchovávajte v chlade.

The product is included in categories

Poppers Erection Support

View full description

Customer reviews

Nobody has rated the product yet

Submit a review

Related Products

New

Poppers S Rush Winter edition 10ml

In stock, on Monday 5. 6. at your place
11.50 €

Compare

New

CBD Poppers 10 ml

In stock, on Monday 5. 6. at your place
19.19 €

Compare

Poppers Real Amsterdam Extra Strong 10ml.

10 days, on Tuesday 13. 6. at your place
11.50 €

Compare

Discount -20%

Poppers The Real Amsterdam 30ml

In stock, on Monday 5. 6. at your place
19.19 €
15.35 €

Compare

Poppers Gold Rush 3x10ml

In stock, on Monday 5. 6. at your place
18.81 €

Compare

Discount -30%

Poppers Rush ultra strong 10ml 3 ks.

In stock, on Monday 5. 6. at your place
38.42 €
26.88 €

Compare

Poppers S Real Amsterdam 15ml

In stock, on Monday 5. 6. at your place
11.50 €

Compare

New

Poppers pro ženy GIRLY POWER 13 ml

In stock, on Monday 5. 6. at your place
11.50 €

Compare