Log in (Mo-Fr 10-17)

Poppers ORGASMUS 9ml

In stock > 10 pcs Transport options › Orders to 5. 12. 12:00, anticipated delivery: at your place on Thursday 8. 12.
11.50 € 9.50 € without VAT
Product code: P20477
Warranty: 24 months
Description and parameters Evaluation(0)
Poppers ORGASMUS 9ml
Poppers ORGASMUS 9ml
11.50 €

Product description

Orgazmus Poppers originál.

Obsahuje: Izopropyl Nitrite - CAS 541-42-4

výrobok obsahuje 10 ml
uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste
výrobok je veľmi horľavý, nepoužívajte blízko otvoreného ohňa!
odstrániť z dosahu detí!
kúpou tohto produktu, potvrdzujete, že ste starší ako 18 rokov.
tento produkt slúži ako čistič kože, audio hlavy, video hlavy.
neslúži k priamej inhalácii!

Varovanie - Nevdychujte. Horľavý. Chráňte pred otvoreným ohňom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nefajčite pri používaní tohto výrobku. V prípade požiaru: použite vodu na hasenie požiaru. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Nejedzte, nepite a nefajčite pri používaní tohto výrobku. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Používajte ochranné rukavice / odev / ochranné okuliare. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. Pri zasiahnutí kože: odstráňte okamžite kontaminovaný odev a opláchnite pokožku vodou. Pri požití: vypláchnite ústa. Pri nadýchaní: preneste postihnutého na čerstvý vzduch a udržujte v polohe uľahčujúce dýchanie. Zavolajte lekára, ak sa necítite dobre. Skladujte v dobre vetranom priestore. Uchovávajte v chlade.

The product is included in categories

Poppers Erection Support

View full description

Customer reviews

Nobody has rated the product yet

Submit a review

Related Products

Poppers Real Amsterdam Extra Strong 10ml.

In stock, on Thursday 8. 12. at your place
11.50 €

Compare

New

AMSTERDAM ORIGINAL GOLD POPPERS 25ml

In stock, on Thursday 8. 12. at your place
9.58 €

Compare

New

Poppers pro ženy GIRLY POWER 13 ml

In stock, on Thursday 8. 12. at your place
11.50 €

Compare

Discount -50%

Poppers Gold Rush 10ml

In stock, on Thursday 8. 12. at your place
23.04 €
11.50 €

Compare

Poppers Locker Room AMSTERDAM SPECIAL 10ml

In stock, on Thursday 8. 12. at your place
11.50 €

Compare

Poppers IRON FIST 30 ml

In stock, on Thursday 8. 12. at your place
15.35 €

Compare

New

CBD Poppers 10 ml

In stock, on Thursday 8. 12. at your place
19.19 €

Compare

Poppers AMSTERDAM SPECIAL 30ml

In stock, on Thursday 8. 12. at your place
23.04 €

Compare