Log in (Mo-Fr 10-17)

Discount -50%

Poppers Rush 10ml

In stock > 10 pcs Transport options › Orders to 12:00, anticipated delivery: at your place on Friday 21. 1.
23.04 € Original price
11.50 € 9.50 € without VAT
Discount -50%
You save 11.54 €
Product code: P19153
Warranty: 24 months

Product description

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA KŮŽE - RUSH - 10ml

výrobek obsahuje 10 ml: Isopropyl-nitrit, EC 208-779-0

Čistič kůže je navržen a vyroben pro čistění a úpravu erotických oděvů,hraček a pomůcek z kůže.

Produkt není vyroben ani není určen pro lidskou spotřebu!

 

Varování - Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně umyjte ruce. Při zasažení kůže: odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku vodou. Při požití: vypláchněte ústa. Při nadýchání: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v poloze usnadňující dýchání. Zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře. Skladujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte v chladu.

The product is included in categories

Hygiene supplies Aphrodisiacs Poppers Disinfectants Anal cosmetics

View full description

Parameters

Volume 10 ml.

Show all parameters

Customer reviews

Nobody has rated the product yet

Submit a review

Related Products

Poppers Real Amsterdam Extra Strong 10ml.

In stock, on Friday 21. 1. at your place
11.50 €

Compare

New

CBD Poppers 10 ml

10 days, on Tuesday 1. 2. at your place
19.19 €

Compare

New

AMSTERDAM ORIGINAL GOLD POPPERS 25ml

In stock, on Friday 21. 1. at your place
9.58 €

Compare

New

Poppers S Rush Winter edition 10ml

10 days, on Tuesday 1. 2. at your place
11.50 €

Compare

Poppers S Real Amsterdam 15ml

In stock, on Friday 21. 1. at your place
11.50 €

Compare

Discount -50%

Poppers Rush Ultra Strong 10ml

In stock, on Friday 21. 1. at your place
23.04 €
11.50 €

Compare

Discount -43%

Poppers Rush ultra strong 24 ml

In stock, on Friday 21. 1. at your place
26.88 €
15.35 €

Compare

New

Rush Herbal Popper 15ml

In stock, on Friday 21. 1. at your place
15.35 €

Compare