Log in (Mo-Fr 10-17)

Poppers The Real Amsterdam big 30ml x 12ks

In stock 1 pcs Transport options › Orders to 12:00, anticipated delivery: at your place on Monday 3. 10.
115.35 € 95.33 € without VAT
Product code: P20673
Warranty: 24 months
Description and parameters Evaluation(0)
Poppers The Real Amsterdam big 30ml x 12ks
Poppers The Real…
115.35 €

Product description

Poppers REAL Amsterdam

  • výrobek obsahuje 30 ml: Hexyl Nitrite - CAS 638-51-7
  • uchovávejte na chladném, dobře větraném místě
  • výrobek je velmi hořlavý, nepoužívejte blízko otevřeného ohně!
  • odstranit z dosahu dětí!
  • koupí tohoto produktu, potvrzujete, že jste starší 18 let.
  • tyto produkty slouží čističe na párty věci, kůži, audio hlavy, video hlavy.
  • neslouží k přímé inhalaci!

Varování - Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně umyjte ruce. Při zasažení kůže: odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku vodou. Při požití: vypláchněte ústa. Při nadýchání: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v poloze usnadňující dýchání. Zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře. Skladujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte v chladu.

View full description

Customer reviews

Nobody has rated the product yet

Submit a review

Related Products

Discount -50%

Poppers Mega Rush 25ml

In stock, on Monday 3. 10. at your place
23.04 €
11.50 €

Compare

Poppers Juic'd Original 10ml

In stock, on Monday 3. 10. at your place
11.50 €

Compare

Poppers Gold Rush 3x10ml

In stock, on Monday 3. 10. at your place
18.81 €

Compare

Poppers ORGASMUS 9ml

In stock, on Monday 3. 10. at your place
11.50 €

Compare

Discount -50%

Poppers Gold Rush 10ml

In stock, on Monday 3. 10. at your place
23.04 €
11.50 €

Compare

Discount -30%

Poppers Rush ultra strong 10ml 3 ks.

In stock, on Monday 3. 10. at your place
38.42 €
26.88 €

Compare

New

Poppers S Rush Winter edition 10ml

In stock, on Monday 3. 10. at your place
11.50 €

Compare