Log in (Mo-Fr 10-17)

Discount -69%

Poppers Rush 10ml

In stock > 10 pcs Transport options › Orders to 14:00, anticipated delivery: at your place on Thursday 20. 5.
37.12 € Original price with VAT
11.50 € Price with VAT
Discount -69%
You save 25.62 €
Product code: P19153
Warranty: 24 months

Product description

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA KŮŽE - RUSH - 10ml

Čistič kůže je navržen a vyroben pro čistění a úpravu erotických oděvů,hraček a pomůcek z kůže.

Produkt není vyroben ani není určen pro lidskou spotřebu!

 

Varování - Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně umyjte ruce. Při zasažení kůže: odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku vodou. Při požití: vypláchněte ústa. Při nadýchání: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v poloze usnadňující dýchání. Zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře. Skladujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte v chladu.

The product is included in categories

Hygiene supplies Aphrodisiacs Poppers

View full description

Customer reviews

Nobody has rated the product yet

Submit a review

Related Products

New

Poppers S Jungle Juice Platinum 10ml

In stock, on Thursday 20. 5. at your place
11.50 €

Compare

Poppers Real Amsterdam Extra Strong 10ml.

In stock, on Thursday 20. 5. at your place
11.50 €

Compare

Poppers Rush ultra strong 24 ml

In stock, on Thursday 20. 5. at your place
15.35 €

Compare

Poppers The Real Amsterdam 30ml

In stock, on Thursday 20. 5. at your place
15.35 €

Compare

Poppers Locker Room AMSTERDAM SPECIAL 10ml

In stock, on Thursday 20. 5. at your place
11.50 €

Compare

Poppers Gold Rush 10ml

In stock, on Thursday 20. 5. at your place
11.50 €

Compare

Poppers Rush Ultra Strong 10ml

In stock, on Thursday 20. 5. at your place
11.50 €

Compare

New

AMSTERDAM ORIGINAL GOLD POPPERS 25ml

In stock, on Thursday 20. 5. at your place
10.90 €

Compare