Log in (Mo-Fr 10-17)

Poppers The Real Amsterdam 30ml

In stock > 10 pcs Transport options › Orders to 14:00, anticipated delivery: at your place on Tuesday 15. 6.
15.35 € Price with VAT
Product code: P20273
Warranty: 24 months
Description and parameters Evaluation(0)
Poppers The Real Amsterdam 30ml
Poppers The Real…
15.35 €

Product description

Poppers REAL Amsterdam

  • výrobek obsahuje 30 ml: Isopropyl-nitrit, EC 208-779-0
  • uchovávejte na chladném, dobře větraném místě
  • výrobek je velmi hořlavý, nepoužívejte blízko otevřeného ohně!
  • odstranit z dosahu dětí!
  • koupí tohoto produktu, potvrzujete, že jste starší 18 let.
  • tyto produkty slouží čističe na párty věci, kůži, audio hlavy, video hlavy.
  • neslouží k přímé inhalaci!

Varování - Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně umyjte ruce. Při zasažení kůže: odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku vodou. Při požití: vypláchněte ústa. Při nadýchání: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v poloze usnadňující dýchání. Zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře. Skladujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte v chladu.

The product is included in categories

Poppers

View full description

Customer reviews

Nobody has rated the product yet

Submit a review

Related Products

New

Poppers S Jungle Juice Platinum 10ml

In stock, on Tuesday 15. 6. at your place
11.50 €

Compare

Poppers Real Amsterdam Extra Strong 10ml.

In stock, on Tuesday 15. 6. at your place
11.50 €

Compare

Poppers AMYL 24ML

In stock, on Tuesday 15. 6. at your place
19.19 €

Compare

Poppers Locker Room AMSTERDAM SPECIAL 10ml

In stock, on Tuesday 15. 6. at your place
11.50 €

Compare

Poppers Rush Ultra Strong 10ml

In stock, on Tuesday 15. 6. at your place
11.50 €

Compare

New

Poppers pro ženy GIRLY POWER 13 ml

In stock, on Tuesday 15. 6. at your place
11.50 €

Compare

Poppers Gold Rush 10ml

In stock, on Tuesday 15. 6. at your place
11.50 €

Compare

Poppers Super Rush 10ml

In stock, on Tuesday 15. 6. at your place
11.50 €

Compare