Log in (Mo-Fr 10-17)

Poppers IRON FIST 30 ml

In stock > 10 pcs Transport options › Orders to 12:00, anticipated delivery: at your place on Monday 3. 10.
15.35 € 12.68 € without VAT
Product code: P20831
Warranty: 24 months
Description and parameters Evaluation(0)
Poppers Iron Fist
Poppers IRON FIST…
15.35 €

Product description

 

  • Použití : Pečující a čistící prostředek na gumové a kožené výrobky.
  • Složení : Isopentyl Nitrite
  • Obsah : 30ml

Varování - Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně umyjte ruce. Při zasažení kůže: odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku vodou. Při požití: vypláchněte ústa. Při nadýchání: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v poloze usnadňující dýchání. Zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře. Skladujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte v chladu.

The product is included in categories

Poppers Fisting

View full description

Parameters

Volume 30 ml.

Show all parameters

Customer reviews

Nobody has rated the product yet

Submit a review

Related Products

New

Poppers FIST FUCK ULTRA STRONG smalll 10ml

In stock, on Monday 3. 10. at your place
11.50 €

Compare

Discount -30%

Poppers Rush ultra strong 10ml 3 ks.

In stock, on Monday 3. 10. at your place
38.42 €
26.88 €

Compare

Discount -50%

Poppers Mega Rush 25ml

In stock, on Monday 3. 10. at your place
23.04 €
11.50 €

Compare

New

Poppers S Jungle Juice Platinum 10ml

In stock, on Monday 3. 10. at your place
11.50 €

Compare

Discount -50%

Poppers Super Rush 10ml

In stock, on Monday 3. 10. at your place
23.04 €
11.50 €

Compare

Poppers Juic'd Original 10ml

In stock, on Monday 3. 10. at your place
11.50 €

Compare

New

Poppers S Rush Winter edition 10ml

In stock, on Monday 3. 10. at your place
11.50 €

Compare

New

AMSTERDAM ORIGINAL GOLD POPPERS 25ml

In stock, on Monday 3. 10. at your place
9.58 €

Compare