Log in (Mo-Fr 10-17)

Poppers IRON FIST 30 ml

In stock > 10 pcs Orders to 10:00, anticipated delivery: at your place on Thursday 1. 6.
15.35 € 12.68 € without VAT
Product code: P20831
Warranty: 24 months
Description and parameters Evaluation(0)
Poppers Iron Fist
Poppers IRON FIST…
15.35 €

Product description

 

  • Použití : Pečující a čistící prostředek na gumové a kožené výrobky.
  • Složení : Isopentyl Nitrite
  • Obsah : 30ml

Varování - Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně umyjte ruce. Při zasažení kůže: odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku vodou. Při požití: vypláchněte ústa. Při nadýchání: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v poloze usnadňující dýchání. Zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře. Skladujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte v chladu.

The product is included in categories

Poppers Fisting

View full description

Parameters

Volume 30 ml.

Show all parameters

Customer reviews

Nobody has rated the product yet

Submit a review

Related Products

Poppers AMYL 24ML

In stock, on Thursday 1. 6. at your place
19.19 €

Compare

Discount -50%

Poppers Mega Rush 25ml

In stock, on Thursday 1. 6. at your place
23.04 €
11.50 €

Compare

Discount -43%

Poppers Rush ultra strong 24 ml

In stock, on Thursday 1. 6. at your place
26.88 €
15.35 €

Compare

Poppers S Real Amsterdam 15ml

In stock, on Thursday 1. 6. at your place
11.50 €

Compare

Poppers Jungle Juice Platinum 24ml

In stock, on Thursday 1. 6. at your place
11.50 €

Compare

Discount -57%

poppers Rush Ultra Strong Black Label small 10ml

In stock, on Thursday 1. 6. at your place
26.88 €
11.50 €

Compare

Poppers Locker Room AMSTERDAM SPECIAL 10ml

In stock, on Thursday 1. 6. at your place
11.50 €

Compare