Call us (Mo-Fr 10-17)

Discount -50%

Super Rush 10ml

In stock > 10 pcs More information › Orders to 10:00, anticipated delivery: at your place tomorrow 18. 6.
23.04 € Original price
11.50 € 9.50 € without VAT
Discount -50%
You save 11.54 €
Product code: P20216
Warranty: 24 months

Product description

Super Rush originál s kuličkou. Jeden z nejsilnějších RUSH.  

  • výrobek obsahuje 10 ml
  • uchovávejte na chladném, dobře větraném místě
  • výrobek je velmi hořlavý, nepoužívejte blízko otevřeného ohně!
  • odstranit z dosahu dětí!
  • koupí tohoto produktu, potvrzujete, že jste starší 18 let.
  • tento produkt slouží jako čistič kůže, audio hlavy, video hlavy.
  • neslouží k přímé inhalaci!

Varování - Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně umyjte ruce. Při zasažení kůže: odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku vodou. Při požití: vypláchněte ústa. Při nadýchání: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v poloze usnadňující dýchání. Zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře. Skladujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte v chladu.

The product is included in categories

Aphrodisiacs Hygiene Supplies Poppers

View full description

Customer reviews

Nobody has rated the product yet

Submit a review

Related Products

Poppers S Real Amsterdam 15ml

In stock, tomorrow 18. 6. at your place
11.50 €

Compare

IRON FIST 30 ml

In stock, tomorrow 18. 6. at your place
15.35 €

Compare

Poppers AMSTERDAM SPECIAL 30ml

In stock, tomorrow 18. 6. at your place
23.04 €

Compare

The Real Amsterdam big 30ml x 12ks

In stock, tomorrow 18. 6. at your place
115.35 €

Compare

Discount -20%

Poppers The Real Amsterdam 30ml

In stock, tomorrow 18. 6. at your place
19.19 €
15.35 €

Compare

Discount -50%

Poppers Mega Rush 25ml

10 days, on Friday 28. 6. at your place
23.04 €
11.50 €

Compare

Poppers AMYL 24ML

In stock, tomorrow 18. 6. at your place
19.19 €

Compare

Discount -50%

Poppers Rush Ultra Strong 10ml

In stock, tomorrow 18. 6. at your place
23.04 €
11.50 €

Compare