Call us (Mo-Fr 10-17)

IRON FIST 30 ml

In stock > 10 pcs More information › Orders to 10:00, anticipated delivery: at your place tomorrow 18. 6.
15.35 € 12.68 € without VAT
Product code: P20831
Warranty: 24 months

Product description

 

  • Použití : Pečující a čistící prostředek na gumové a kožené výrobky.
  • Obsah : 30ml

Varování - Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně umyjte ruce. Při zasažení kůže: odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku vodou. Při požití: vypláchněte ústa. Při nadýchání: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v poloze usnadňující dýchání. Zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře. Skladujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte v chladu.

The product is included in categories

Hygiene Supplies Poppers Fisting

View full description

Customer reviews

Nobody has rated the product yet

Submit a review

Related Products

Discount -50%

Poppers Gold Rush 10ml

In stock, tomorrow 18. 6. at your place
23.04 €
11.50 €

Compare

Discount -30%

Poppers Rush ultra strong 10ml 3 ks.

In stock, tomorrow 18. 6. at your place
38.42 €
26.88 €

Compare

Poppers AMYL 24ML

In stock, tomorrow 18. 6. at your place
19.19 €

Compare

New

AMSTERDAM ORIGINAL GOLD POPPERS 25ml

In stock, tomorrow 18. 6. at your place
9.58 €

Compare

Discount -20%

Poppers The Real Amsterdam 30ml

In stock, tomorrow 18. 6. at your place
19.19 €
15.35 €

Compare

Poppers AMSTERDAM SPECIAL 30ml

In stock, tomorrow 18. 6. at your place
23.04 €

Compare

Discount -50%

Super Rush 10ml

In stock, tomorrow 18. 6. at your place
23.04 €
11.50 €

Compare

Discount -43%

Poppers Rush ultra strong 24 ml

In stock, tomorrow 18. 6. at your place
26.88 €
15.35 €

Compare