Call us (Mo-Fr 10-17)

Discount -20%

The Real Amsterdam 24ml

In stock > 10 pcs More information › Orders to 22. 4. 10:00, anticipated delivery: at your place on Tuesday 23. 4.
19.19 € Original price
15.35 € 12.68 € without VAT
Discount -20%
You save 3.85 €
Product code: P20273
Warranty: 24 months
Description and parameters Reviews(0)
The Real Amsterdam 24ml
The Real Amsterdam…
15.35 €

Product description

Locker Room REAL Amsterdam

Big Bottle Locker Room je originální speciální esence.

  • výrobek obsahuje 30 ml:
  • uchovávejte na chladném, dobře větraném místě
  • výrobek je velmi hořlavý, nepoužívejte blízko otevřeného ohně!
  • odstranit z dosahu dětí!
  • koupí tohoto produktu, potvrzujete, že jste starší 18 let.
  • tyto produkty slouží čističe na párty věci, kůži, audio hlavy, video hlavy.
  • neslouží k přímé inhalaci!

Varování - Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně umyjte ruce. Při zasažení kůže: odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku vodou. Při požití: vypláchněte ústa. Při nadýchání: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v poloze usnadňující dýchání. Zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře. Skladujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte v chladu.

The product is included in categories

Gifts up to 40€ Poppers

View full description

Customer reviews

Nobody has rated the product yet

Submit a review

Related Products

New

AMSTERDAM ORIGINAL GOLD POPPERS 25ml

In stock, on Tuesday 23. 4. at your place
9.58 €

Compare

Discount -50%

Super Rush 10ml

In stock, on Tuesday 23. 4. at your place
23.04 €
11.50 €

Compare

Discount -30%

Poppers Rush ultra strong 10ml 3 ks.

10 days, on Friday 3. 5. at your place
38.42 €
26.88 €

Compare

Poppers S Real Amsterdam 15ml

In stock, on Tuesday 23. 4. at your place
11.50 €

Compare

Poppers AMYL 24ML

In stock, on Tuesday 23. 4. at your place
19.19 €

Compare

Poppers AMSTERDAM SPECIAL 30ml

In stock, on Tuesday 23. 4. at your place
23.04 €

Compare

Poppers Locker Room AMSTERDAM SPECIAL 10ml

In stock, on Tuesday 23. 4. at your place
11.50 €

Compare