Call us (Mo-Fr 10-17)

The Real Amsterdam big 30ml x 12ks

In stock 1 pcs More information › Orders to 22. 4. 10:00, anticipated delivery: at your place on Tuesday 23. 4.
115.35 € 95.33 € without VAT
Product code: P20673
Warranty: 24 months
Description and parameters Reviews(0)
The Real Amsterdam big 30ml x 12ks
The Real Amsterdam…
115.35 €

Product description

Locker Room REAL Amsterdam

  • výrobek obsahuje 30 ml:
  • uchovávejte na chladném, dobře větraném místě
  • výrobek je velmi hořlavý, nepoužívejte blízko otevřeného ohně!
  • odstranit z dosahu dětí!
  • koupí tohoto produktu, potvrzujete, že jste starší 18 let.
  • tyto produkty slouží čističe na párty věci, kůži, audio hlavy, video hlavy.
  • neslouží k přímé inhalaci!

Varování - Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně umyjte ruce. Při zasažení kůže: odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku vodou. Při požití: vypláchněte ústa. Při nadýchání: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v poloze usnadňující dýchání. Zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře. Skladujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte v chladu.

View full description

Customer reviews

Nobody has rated the product yet

Submit a review

Related Products

Poppers AMSTERDAM SPECIAL 30ml

In stock, on Tuesday 23. 4. at your place
23.04 €

Compare

Poppers Locker Room AMSTERDAM SPECIAL 10ml

In stock, on Tuesday 23. 4. at your place
11.50 €

Compare

Discount -43%

Poppers Rush ultra strong 24 ml

In stock, on Tuesday 23. 4. at your place
26.88 €
15.35 €

Compare

Discount -44%

Poppers RUSH ULTRA STRONG big 30ml

In stock, on Tuesday 23. 4. at your place
34.58 €
19.19 €

Compare

Iron Horse 15ml

In stock, on Tuesday 23. 4. at your place
11.50 €

Compare

Discount -20%

Poppers The Real Amsterdam 30ml

In stock, on Tuesday 23. 4. at your place
19.19 €
15.35 €

Compare

Discount -50%

Poppers Mega Rush 25ml

10 days, on Thursday 2. 5. at your place
23.04 €
11.50 €

Compare